Aktualności

Strona 1 z 17  > >>

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

uprzejmie informujemy, iż w dniach 14 - 19 września 2014r. odbędzie się już szósta ogólnopolska akcja „Niebieski Parasol” – Dni Bezpłatnych Porad.

Towarzyszyć jej będzie szeroka kampania informacyjna o zasięgu ogólnopolskim i lokalnym.

Celem akcji jest ułatwienie osobom potrzebującym dostępu do informacji prawnej oraz  budowa wizerunku medialnego radców prawnych jako kategorii zawodowej, wrażliwej na problemy społeczności lokalnych.

Tegoroczna edycja akcji „Niebieski parasol”  ponownie objęta została honorowym patronatem Prezydenta RP.

W związku z powyższym Rada OIRP w Bydgoszczy serdecznie zaprasza wszystkich radców prawnych i aplikantów do wzięcia aktywnego udziału w tym szczytnym przedsięwzięciu.

W tym celu prosimy o zgłaszanie swojego udziału w terminie do dnia 2 8 sierpnia 2015r. na adres mailowy biuro@oirp.bydgoszcz.pl oraz wskazanie:

  • daty i godzin udzielania bezpłatnych porad prawnych w okresie od 14 - 19 września 2015r.
  • osoby udzielającej porad ze wskazaniem jej statusu (radca prawny/aplikant);
  • miejsca udzielania porad prawnych, tj. jednego z miejsc określonych przez OIRP lub adresu własnej Kancelarii.

Udzielanie bezpłatnych porad prawnych wszystkim potrzebującym planowane jest w następujących miejscach wskazanych przez OIRP:

  • w Bydgoszczy, w siedzibie OIRP przy ul. Gdańskiej 68/6, w dniach 14-19 września 2015r. w  godz.14.00-18.00;
  • w Pile, w siedzibie OIRP przy ul. Śródmiejskiej 13/42, w dniach 14-19 września 2015r. w  godz.14.00-18.00;

a także w Kancelariach Radców Prawnych, którzy zgłoszą swój udział w tym projekcie.

Lista radców prawnych, aplikantów i Kancelarii, które będą czynnie uczestniczyć w akcji „Niebieski parasol 2015”, będzie podana do publicznej wiadomości, m.in. na stronach internetowych jej organizatorów, a ponadto zostanie wskazana w materiałach informujących o tym wydarzeniu.

W załączeniu przesyłamy ulotki i plakat akcji do ewentualnego wydruku, czy też zamieszczenia na stronach internetowych Państwa Kancelarii.

Raz jeszcze gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w tegorocznej akcji.

(czytaj więcej)

I. Nowelizacja części ogólnej kodeksu karnego – zagadnienia wybrane (kary; środki karne; przepadek; środki kompensacyjne)

II. Aktywność dowodowa pełnomocnika i obrońcy w nowym modelu procesu karnego

 

Bydgoszcz

01.09.2015 r., w godzinach 15:00 – 19:00

CWZS Zawisza w Bydgoszczy, ul. Gdańska 163

Piła

07.09.2015 r., w godzinach: 15:00-19:00

Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa, ul. Sikorskiego 33 (PARTER)

Liczba punktów szkoleniowych: 8

Wykładowca:  SSA dr Dariusz Kala, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Szkolenie adresowane jest do radców prawnych i jest realizacją obowiązku wynikającego z przepisu art. 41 pkt 4 ustawy o radcach prawnych z dn. 6 lipca 1982 r. (z późn. zmianami) i Uchwały Nr 30/B/VII/2008 KRRP z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych (z późn. zmianami).

Informacje o szkoleniach:
tel. 52/584 – 06 – 87

Serdecznie zapraszamy

Elżbieta Manicka
Przewodnicząca Komisji ds. Szkoleń

(czytaj więcej)


Poniżej publikujemy komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie nowelizacji rozporządzenia w sprawie opłat za czynności adwokackie i czynności radców prawnych.

Rozporządzenie nowelizujące zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2015 r. pod poz. 1078 i obowiązuje od 1 sierpnia br.

Równocześnie wyjaśniamy, że trwają prace grupy eksperckiej złożonej z przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości i KRRP nad przygotowaniem nowych dwóch rozporządzeń w sprawie opłat za czynności radców prawnych
(odrębnie dla tzw. „urzędówek” i dla spraw z wyboru).

Stanowisko Krajowej Rady Radców Prawnych w tym przedmiocie z dnia 30 lipca br. jest dostępne na stronach internetowych KRRP

 

(czytaj więcej)

Treść ogłoszenia w zakładce "Ogłoszenia > Inne"
(czytaj więcej)Praca

IZBA SKARBOWA W BYDGOSZCZY

Dyrektor

poszukuje kandydatów na stanowisko: starszego specjalisty w Oddziale Obsługi Prawnej

Wymiar etatu: 2

(czytaj więcej)

Zobacz wszystkie


Poszukuję pracy. Byłem wieloletnim pracownikiem firmy ubezpieczeniowej, posiadam duże doświadczenie w rozpatrywaniu roszczeń odszkodowawczych z zakresu ubezpieczeń majątkowych oraz osobowych. Od stycznia 2015 r. mam rozpocząć na I roku aplikację radcowską. Kontakt: 666887034, zbijabl@interia.pl.
(czytaj więcej)

Zobacz wszystkie