Aktualności

Strona 1 z 20  > >>

Rada OIRP w Bydgoszczy uprzejmie zawiadamia, że organizuje Konferencję Szkoleniową dla radców prawnych do udziału w której ma zaszczyt zaprosić Koleżanki i Kolegów.

Data i miejsce: 29.09.-01.10.2016 r.

Hotel Primavera Jastrzębia Góra

ul. Rozewska 40 84-104 Władysławowo

Program szkolenia:

29.09.2016 r., godz. 15:00 – 18:00 (6 punktów szkoleniowych)

„Rzeczywistość vs. interpretacja. Czego nie widać podczas mediacji.”

Agnieszka Bochowicz – mediator sądowy

30.09.2016 r., godz. 09:30 – 14:00 (10 punktów szkoleniowych)

„Nowelizacja kpc”

SSO Tomasz Chojnacki

 

Koszt szkolenia

350 zł za osobę płatne do dnia 3 sierpnia 2016 roku na konto OIRP w Bydgoszczy.

Uczestnicy zapewniają we własnym zakresie dojazd na konferencję szkoleniową.

Istnieje możliwość wynajęcia autokaru przez organizatora szkolenia pod warunkiem zgromadzenia odpowiedniej ilości zainteresowanych, za dodatkową opłatą.

Zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o przesłanie do dnia 3 sierpnia 2016 roku załączonej deklaracji uczestnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty na adres OIRP w Bydgoszczy, za pośrednictwem faksu: 52/584-06-87; poczty elektronicznej: aplikacjaiszkolenia@oirp.bydgoszcz.pl lub listownie.

Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona do 100 osób, stąd zgłoszenia przyjmowane będą do wyczerpania limitu miejsc, nie później jednak niż do dnia 3 sierpnia 2016 roku.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje data uiszczenia opłaty.

Informacje o zakwalifikowaniu na szkolenie przekazywane będą do dnia 31 sierpnia 2016 roku na wskazany przez Państwa adres mailowy.

Elżbieta Manicka

Przewodnicząca Komisji ds. Szkoleń

Deklaracja uczestnictwa (format .DOC)
(czytaj więcej)

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji „Tax Treaties Application and Recent Developments in the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia”, organizowanej przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego oraz Fundację Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych.

Konferencja odbędzie się 14 października 2016 r. w Sali 1.26 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ (Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12, II piętro)

W załączniku przesyłamy formularz zgłoszeniowy oraz program konferencji.

łączę wyrazy szacunku,

Maciej Pikuła

CDiSP UŁ

Zaproszenie (format .PDF)

Agenda (format .PDF)

Formularz (format .DOC)

(czytaj więcej)

Szanowni Państwo,

W imieniu Wiceprezesa KRRP Arkadiusza Berezy przesyłam w załączeniu uchwałę Nr 272/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z 30 czerwca 2016 r. zawierającą negatywną opinię dotyczącą projektów rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu oraz rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych, która została przekazana Ministrowi Sprawiedliwości w dniu 1 lipca 2016 r.

Wskazano w niej, że Projektodawca błędnie zdiagnozował przesłanki, które przemawiałyby za ingerencją w obowiązujące regulacje, poprzez obniżenie kwot zasądzanych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego, a skutki proponowanych zmian będą wręcz odwrotne do poczynionych założeń, albowiem szansa na odzyskanie przez strony kosztów poniesionych w celu dochodzenia należnych praw przed sądem stanie się jeszcze bardziej iluzoryczna. To z kolei przełoży się na ograniczenie prawa do sądu wskutek zaniechania dochodzenia należnych roszczeń w następstwie rachunku ekonomicznego strony, która nie będzie miała szansy na zwrot poniesionych kosztów.

Uzasadniono konieczność podjęcia innych racjonalnych działań w sferze wymiaru sprawiedliwości, które spowodowałyby zmniejszenie liczby spraw trafiających na wokandę sądów oraz uwzględniały słuszne postulaty obywateli do rozpatrywania ich spraw przez sądy w rozsądnym czasie, a profesjonalnym pełnomocnikom pozwoliłoby na godziwe wynagrodzenie za udzielaną pomoc prawną.

Podkreślono, że wprowadzenie proponowanych zmian uderzy w obywateli jako beneficjentów pomocy prawnej, a także w młodych radców prawnych rozpoczynających wykonywanie zawodu, których honoraria są określane w oparciu o stawki urzędowe. To w konsekwencji wpłynie na ograniczenie ich udziału w rynku świadczenia pomocy prawnej.

Zaznaczono także, że nieuzasadnione jest przerzucanie na radców prawnych ciężaru finansowego świadczenia pomocy prawnej z urzędu, co ma już obecnie miejsce.

Pełny tekst opinii znajduje się również na stronie www Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP.

Z poważaniem,

Anna Suska

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji
Krajowa Rada Radców Prawnych
Al. Ujazdowskie 41 lok. 2
00-540 Warszawa

tel. 22 622 05 88 w.116
22 319 56 08
obsil@kirp.pl

Uchwała (format .PDF)

(czytaj więcej)

Limitowana oferta LEX dla Radców Prawnych

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Wydawnictwo Wolters Kluwer SA w porozumieniu z Krajową Izbą Radców Prawnych wprowadziło specjalną ofertę cenową dla Radców Prawnych z małych kancelarii na zakup licencji do Systemu LEX.

Oferta obejmuje dostęp do pełnej bazy aktów prawnych i orzecznictwa oraz 4 moduły autorskie (Komentarze, Monografie, Navigatory) z możliwością indywidualnej konfiguracji zawartości w cenie już od 1800 zł za rok.

Propozycja dostępna jest dla nowych oraz aktualnych Klientów Systemu LEX z kancelarii 1-,2- i 3-osobowych. Zamówienia mogą być składane przez stronę internetową www.radca.profinfo.pl

Zapraszamy do korzystania z oferty >>

Pytania prosimy kierować do p. Mariusza Kostusiaka, tel. 696-427-739, mariusz.kostusiak@wolterskluwer.com

 

(czytaj więcej)

Krajowa Rada Radców Prawnych uczestniczy w projekcie zorganizowanym przez Radę Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) mającym na celu udzielanie pomocy prawnej uchodźcom znajdującym się na greckiej wyspie Lesbos. W związku z powyższym poszukiwani są radcowie prawni gotowi służyć taką pomocą uchodźcom w miejscu ich pobytu, przez okres dwóch-trzech tygodni. Koszty pobytu będą pokrywane z funduszy zgromadzonych przez CCBE.

Warunkiem udziału w projekcie jest biegła znajomość języka angielskiego. Dodatkowym atutem byłaby znajomość języka francuskiego lub arabskiego.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny w terminie do 30 lipca 2016r. przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres poczty elektronicznej:slazak@kirp.pl oraz do wiadomości na adres: ciesielski@kirp.pl

W załączeniu przekazuję formularz zgłoszeniowy, list Prezydenta CCBE Michela Benichou oraz inne materiały dotyczące powyższego projektu.

Załączniki :

Tłumaczenie listu Michela Benichou (format .DOC)

Project Description European Lawyers in Lesvos (format .PDF)

Application form volunteer lawyers (format .DOC)

Call for volunteer lawyers (format .PDF)

Dziekan Rady

Okręgowej Izby Radców Prawnych

w Bydgoszczy

Michał Rościszewski

(czytaj więcej)Praca

Kancelaria Radcy Prawnego w Żninie nawiąże współpracę z aplikantem radcowskim II lub III roku. Zainteresowane osoby proszę o kontakt telefoniczny 661-114-646
(czytaj więcej)

Zobacz wszystkie


Absolwent Prawa Uniwersytetu Gdańskiego z doświadczeniem w zarządzaniu nieruchomościami i znajomością problematyki najmu lokali komercyjnych, aktualnie w trakcie drugiego roku aplikacji radcowskiej poszukuje pracy w kancelarii radcy prawnego lub dziale prawnym.
Kontakt: tel. 606 454 175 mail: bartoszdalak@gmail.com
(czytaj więcej)

Zobacz wszystkie