Aktualności

Strona 1 z 24  > >>


W związku z obchodzonym w Polsce w dniu 09.12.2016 r. Europejskim Dniem Prawnika oraz organizowanymi z tego względu tradycyjnie zajęciami w szkołach ponadpodstawowych, zwracam się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie Państwa kandydatur na potrzeby przeprowadzenia tychże zajęć.

 

Tradycyjnie zajęcia te odbywały się w formie 45-minutowej lekcji i skierowane były do ok. 30-osobowej grupy uczniów. Zajęcia prowadzone były przed dwie osoby, jednakże formuła pozostaje do uzgodnienia, nie widzę przeszkód aby zajęcia prowadziła jedna osoba.

 

Po zgłoszeniu przez Państwa kandydatur prześlę stosowną listę szkół do wyboru.

 

Bardzo proszę o przesyłanie zgłoszeń do dnia 06.12.2016 r. wraz z podaniem numeru tel. na następujący adres mailowy:

 

marzenakulaga.edp@gmail.com

Z poważaniem

Marzena Kułaga

radca prawny

Koordynator Lokalny Europejskiego Dnia Prawnika w Bydgoszczy

(czytaj więcej)

W imieniu Fundacji Radców Prawnych naszej Izby, w związku z wielkimi krokami zbliżającego się okresu przedświątecznego oraz Świętami Bożego Narodzenia, jak co roku, co stało się już naszą tradycją,  organizujemy Akcję Świątecznej Paczki. Mamy nadzieję, iż jak to było w latach minionych, także i w tym roku nie pozostaniecie obojętni Drogie Koleżanki i Koledzy, i okażecie serce oraz  zrozumienie w tym szczególnym okresie dla naszych podopiecznych, potrzebujących naszego wsparcia.

Rokrocznie jesteśmy wsparci finansowo z Państwa darowizn. Państwa wsparcie przynosi chlubę Państwu i naszej Fundacji. Prosimy i w tym roku, więc o pomoc, sami najpierw jako jej członkowie udzielając Fundacji wsparcia i charytatywnego zaangażowania osobistego.

Akcję przygotowania paczek chcielibyśmy zamknąć do dnia 10 grudnia, gdyż musimy mieć jeszcze czas na ich rozwiezienie i spotkanie z naszymi podopiecznymi Koleżankami i Kolegami, dla których będą one przeznaczone.

Już z góry zapowiadamy, iż w tej sprawie Zarząd będzie raz jeszcze ponownie apelował do Koleżanek i Kolegów o wsparcie fundacji. Prosimy o zrozumienie naszych szczytnych działań i zapewniamy, iż liczy się i ważna jest każda, nawet najdrobniejsza wpłata.

Uprzejmie informujemy, że wpłat można dokonywać na konto Fundacji: 58 1140 2017 0000 4802 0443 8032 (mBank S.A.) lub bezpośrednio w naszej Izbie u pani księgowej Elżbiety Matuszczak.

Uprzejmie przypominamy, iż celem Fundacji jest niesienie pomocy na rzecz osób środowiska prawniczego, naszych Koleżanek i Kolegów radców prawnych, osób starszych, schorowanych, niepełnosprawnych, którzy pozostają w niedostatku lub w trudnej sytuacji życiowej. Fundacja również na koniec roku 2015 uzyskała status pożytku publicznego, co również zobowiązuje do podejmowania przez nią  dalszych i szerszych działań na rzecz potrzebującej jej wsparcia społeczności.

Z poważaniem

Zarząd Fundacji Radców Prawnych

 

(czytaj więcej)

Szanowni Państwo,

Towarzystwo Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych Paragraf 22 ma zaszczyt zaprosić Państwa na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Licencja na bezpieczeństwo”, która odbędzie się w dniach 2-3 grudnia 2016 r. w Warszawie, w sali im. Jerzego Turowicza w siedzibie Fundacji Batorego przy ul. Sapieżyńskiej 10a.

Wydarzenie skupiać się będzie na problematyce szeroko rozumianego bezpieczeństwa osób w życiu codziennym. Świadomie pomijając zagadnienia zwalczania zagrożeń na szczeblu państwowym i globalnym, organizatorzy skupiają się na przedstawieniu tematu w ujęciu zawodowym, rodzinnym i osobistym. Prelegenci poruszą m. in. tematykę przestępczości wymierzonej w określone grupy wiekowe lub zbiorowości społeczne, zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu czy bezpieczeństwa konsumentów. Omówiona zostanie profilaktyka i przeciwdziałanie powstawaniu zagrożeń, a także sposoby minimalizowania ich ewentualnych skutków.

Konferencja podzielona zostanie na dwie części – ekspercką i studencko-doktorancką. Takie rozwiązanie pozwoli omówić kluczowe zagadnienia z odmiennych perspektyw. Panele pierwszego dnia prowadzone będą przez specjalistów zajmujących się badaniem istniejących problemów w sferze bezpieczeństwa oraz przygotowywaniem nowoczesnych rozwiązań służących ich pokonywaniu. W ramach drugiego dnia wydarzenia, osoby zajmujące się naukowo lub zawodowo zagadnieniami z pogranicza prawa i bezpieczeństwa (wyłonione w toku procedury zgłaszania abstraktów w ramach call for papers) będą miały okazję wygłosić referaty i zabrać głos w sprawie poszczególnych aspektów bezpieczeństwa członków społeczności. Organizatorom zależy na tym, by prelekcje te miały charakter case study.

Jesteśmy przekonani, że tematyka niniejszej Konferencji będzie dla radców prawnych, jako przedstawicieli zawodu bezpośrednio zajmującego się świadczeniem pomocy obywatelom, także w zakresie zwiększania ich poziomu bezpieczeństwa osobistego, będzie dla Państwa szczególnie interesująca. Mamy nadzieję, że prelekcje obydwu dni wydarzenia zawierać będą wiele cennych informacji, które będą mogły zostać wykorzystane w praktyce, z drugiej zaś strony, Państwa wiedza i doświadczenie stanowić będzie bezcenny wkład w planowaną dyskusję.

Bieżące informacje o wydarzeniu dostępne są tutaj:

https://www.facebook.com/events/1336764123014056/

http://paragraf22.eu/post/2016-11-licencja-na-bezpieczenstwo/

Osoby zainteresowane biernym uczestnictwem w konferencji zapraszamy do rejestrowania się za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej paragraf22.eu oraz tuta (termin rejestracji upływa 25 listopada)j:

https://goo.gl/forms/7RpeNQ2q9O162FYw2

Chętnych do wzięcia czynnego udziału w drugim dniu Konferencji zapraszamy do przesyłania abstraktów zgodnie z załączonymi wytycznymi pod adres konferencja@paragraf22.eu.

Zgodnie z informacjami udzielonymi przez Dział Doskonalenia Zawodowego, zaświadczenie o udziale w konferencji warte jest 5 punktów.

Z poważaniem

Piotr Modzelewski
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Załącznik (format .PDF)

Załącznik (format .PDF)

(czytaj więcej)

Uniwersytet Jagielloński zaprasza radców prawnych i aplikantów radcowskich do wzięcia udziału w organizowanym przez Katedrę Prawa Cywilnego UJ – już po raz trzeci – specjalistycznym kursie pt. „Cywilnoprawna ochrona dóbr osobistych w społeczeństwie informacyjnym".

Dynamiczny rozwój środków porozumiewania się na odległość oraz ich upowszechnienie umożliwia nieograniczony dostęp do informacji, ale przyczynia się również do wkraczania w sferę cudzych dóbr osobistych w skali wcześniej niespotykanej. Z tego względu Katedra Prawa Cywilnego zdecydowała się na uruchomienie kursu, który nakierowany jest przede wszystkim na praktyczne problemy ochrony dóbr osobistych w społeczeństwie informacyjnym. Jego celem jest w szczególności określenie możliwości, warunków i granic tej ochrony, jak również próba znalezienia rozwiązań problemów pojawiąjących się na styku dóbr osobistych oraz nowych technologii.

Warto podkreślić, że wśród wykładowców kursu są zarówno pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak i sędziowie Sądu Apelacyjnego w Warszawie, Sądu Apelacyjnego w Krakowie, a także radcowie prawni i adwokaci z warszawskich oraz krakowskich kancelarii specjalizujących się w prawie nowych technologii i mediów.

Kurs adresowany jest przede wszystkim do prawników-praktyków (sędziów, radców prawnych, adwokatów oraz aplikantów tych zawodów).

Łącznie obejmuje on 64 godziny dydaktyczne. Planowanych jest 8 jednodniowych zjazdów, które będą odbywać się w soboty co dwa tygodnie, w okresie od marca do końca czerwca 2017 r. (poszczególne zjazdy planowa są na: 11.03.2017 r., 25.03.2017 r., 8.04.2017 r., 23.04.2017 r. – wyjątkowo w niedzielę, 13.05.2017 r., 27.05.2017 r., 10.06.2017 r., 24.06.2017 r.).

Opłata za kurs wynosi 1700 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące kursu oraz formularz rejestracyjny znajdą Państwo na stronie: www.cywilne.law.uj.edu.pl/dobra-osobiste

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z sekretarzem kursu – Tomaszem Markiem: tomasz.marek@uj.edu.pl, tel. 601 676 471.

Licząc na Państwa zainteresowanie, serdecznie zachęcam do rejestracji na kurs.

 

Prof. dr hab. Jerzy Pisuliński

dziekan Wydziału Prawa i Administracji

Uniwersytetu Jagiellońskiego

ul. Gołębia

31-007 Kraków

(czytaj więcej)Praca

Radca prawny nawiąże współpracę z aplikantem pierwszego ewentualnie drugiego  roku. Współpraca obejmować będzie świadczenie usług w siedzibie klienta ok 2 dni w tygodniu, także ew. zastępstwo procesowe.

Kontakt pod nr 691856054

(czytaj więcej)

Zobacz wszystkie


Absolwent Prawa Uniwersytetu Gdańskiego z doświadczeniem w zarządzaniu nieruchomościami i znajomością problematyki najmu lokali komercyjnych, aktualnie w trakcie drugiego roku aplikacji radcowskiej poszukuje pracy w kancelarii radcy prawnego lub dziale prawnym.
Kontakt: tel. 606 454 175 mail: bartoszdalak@gmail.com
(czytaj więcej)

Zobacz wszystkie