Aktualności

Strona 1 z 18  > >>

OIRP w Bydgoszczy podpisała w dniu 1 lipca 2015 r. porozumienie o współpracy dotyczące upowszechniania wiedzy o prawie.

Stronami porozumienia, oprócz naszej Izby, są: Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty, Centrum Edukacji Prawnej KRRP w Warszawie oraz OIRP w Toruniu.

W akcie podpisania porozumienia uczestniczył Wojewoda Kujawsko – Pomorski – Pani Ewa Mess.

Strony porozumienia zobowiązały się  podejmować działania dotyczące upowszechniania wiedzy prawnej, budowaniu postaw obywatelskich wśród młodego pokolenia, popularyzowania korzystania z pomocy prawnej świadczonej przez radców prawnych oraz inicjowania i uczestniczenia w przedsięwzięciach, których celem jest informowanie o roli radców prawnych w systemie wymiaru sprawiedliwości.

Program jest adresowany do uczniów, dyrektorów i nauczycieli, a także środowisk związanych z oświatą województwa kujawsko-pomorskiego.

W ramach tego porozumienia, OIRP w Bydgoszczy przestępuje do prowadzenia w nowym roku szkolnym, w szkołach ponadgimnazjalnych województwa kujawsko – pomorskiego, zajęć z edukacji prawnej młodzieży, korzystając z gotowych scenariuszy lekcji, udostępnianych przez Centrum Edukacji Prawnej KRRP.

Wszystkich radców prawnych i aplikantów zainteresowanych udzielaniem tego rodzaju pomocy prawnej pro bono zachęcamy do udziału w tym projekcie. Swoje kandydatury można zgłaszać w Biurze OIRP.

Zapraszamy.

(czytaj więcej)

Uprzejmie informuję,  że z dniem 1 lipca 2015 r. wchodzi w życie  Regulamin wykonywania zawodu radcy prawnego i  Kodeks etyki  radcy prawnego
Dokumenty są dostępne w Bibliotece prawa samorządowego.
(czytaj więcej)

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu ds. Kierunku Doradztwo Podatkowe zaprasza do współpracy w organizacji praktyk dla studentów kierunku doradztwo podatkowe.

(czytaj więcej)


Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Działając w imieniu Dziekana OIRP w Bydgoszczy p. Zbigniewa Pawlaka zapraszam wszystkich chętnych do wzięcia udziału w charakterze wykładowców w organizowanym przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Bydgoszczy i Kuratorium Oświaty - Programie o nazwie „Spotkania z radcą prawnym”, skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2015/2016.

Pilotażowy Program jw. wdrożony i prowadzony przez naszych kolegów – radców prawnych z Izby bydgoskiej w szkołach ponadgimnazjalnych w Bydgoszczy w roku szkolnym 2014/2015 został wysoko oceniony przez Kuratorium, Dyrektorów szkół, a przede wszystkim uczniów, do którego był skierowany.

Wszystkich zainteresowanych proszę o mailowe składanie deklaracji (mail z podaniem danych i telefonu) uczestnictwa w Programie jw. w nieprzekraczalnym terminie do 10 czerwca 2015 r. do Biura OIRP (Kierownik p. Aleksandry Jarząbek).

Udzielam wszelkich informacji o warunkach i zasadach uczestnictwa w  Programie jw..

 

z poważaniem,

Wojciech Woźniak r.pr.

Koordynator zewnętrznej działalności edukacyjnej OIRP w Bydgoszczy

Kom. 605 825 023

(czytaj więcej)Praca

Kancelaria Radcy Prawnego VOTUM Magdaleny Łusiak w Nakle nad Notecią poszukuje do współpracy aplikanta/aplikantki radcowskiej I roku.
tel. 603-308-929
(czytaj więcej)

Zobacz wszystkie


Poszukuję pracy. Byłem wieloletnim pracownikiem firmy ubezpieczeniowej, posiadam duże doświadczenie w rozpatrywaniu roszczeń odszkodowawczych z zakresu ubezpieczeń majątkowych oraz osobowych. Od stycznia 2015 r. mam rozpocząć na I roku aplikację radcowską. Kontakt: 666887034, zbijabl@interia.pl.
(czytaj więcej)

Zobacz wszystkie