Aktualności

Strona 1 z 19  > >>

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

uprzejmie informujemy, iż w dniach 22 - 27 września 2014r. odbędzie się ogólnopolska akcja „Niebieski Parasol” – Dni Bezpłatnych Porad Prawnych pod hasłem: „Bądź mądry przed szkodą. Praca – Rodzina - Biznes”. Towarzyszyć jej będzie szeroka kampania informacyjna o zasięgu ogólnopolskim i lokalnym.

Celem akcji jest ułatwienie osobom potrzebującym dostępu do informacji prawnej oraz  budowa wizerunku medialnego radców prawnych jako kategorii zawodowej, wrażliwej na problemy społeczności lokalnych.

Tegoroczna edycja akcji „Niebieski parasol” objęta została honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

W związku z powyższym Rada OIRP w Bydgoszczy serdecznie zaprasza wszystkich radców prawnych i aplikantów do wzięcia aktywnego udziału w tym szczytnym przedsięwzięciu.

W tym celu prosimy o zgłaszanie swojego udziału w terminie do dnia 26.08.2014r. na adres mailowy biuro@oirp.bydgoszcz.pl oraz wskazanie:

  • daty i godzin udzielania bezpłatnych porad prawnych w okresie od 22 do 27 września 2014r.
  • osoby udzielającej porad ze wskazaniem jej statusu (radca prawny/aplikant);
  • miejsca udzielania porad prawnych, tj. jednego z miejsc określonych przez OIRP lub adresu własnej Kancelarii.

Udzielanie bezpłatnych porad prawnych wszystkim potrzebującym planowane jest w następujących miejscach wskazanych przez OIRP:

1)      w Bydgoszczy, w siedzibie OIRP przy ul. Gdańskiej 68/6, w dniach 22-27 września 2014r. w  godz.14.00-18.00;

2)      w Pile, w siedzibie OIRP przy ul. Śródmiejskiej 13/42, w dniach 22-27 września 2014r. w  godz.14.00-18.00;

3)      w Inowrocławiu, w siedzibie Kancelarii Radców Prawnych B. Rakoczy, K. Bukowski sp.j., ul. Narutowicza 5 (parter) w dniach 25-27 września 2014r. w  godz.14.00-18.00;

4)      w Wałczu, w siedzibie MOPS przy ul. Nowomiejskiej 4, w dniu 22 września 2014r. godz. w  godz.14.00-18.00,

a także w Kancelariach Radców Prawnych, którzy zgłoszą swój udział w tym projekcie.

Lista radców prawnych, aplikantów i Kancelarii, które będą czynnie uczestniczyć w akcji „Niebieski parasol 2014”, będzie podana do publicznej wiadomości, m.in. na stronach internetowych jej organizatorów, a ponadto zostanie wskazana w materiałach informujących o tym wydarzeniu.

W załączeniu przesyłamy plakat akcji do ewentualnego wydruku, czy też zamieszczenia na stronach internetowych Państwa Kancelarii.

Raz jeszcze gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w tegorocznej akcji.

 

(czytaj więcej)

„Ochrona trwałości stosunku pracy”

PIŁA

08.09.2014 r. w godzinach 15:00 – 18:00

Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pile, ul. Sikorskiego 33.

BYDGOSZCZ

25.09.2014 r., w godzinach 15:00 – 18:00

CWZS „ZAWISZA” w Bydgoszczy, ul. Gdańska 163.

Liczba punktów szkoleniowych: 6

Wykładowca: Pani Joanna Siupka – Mróz – Sędzia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

Szkolenie adresowane jest do radców prawnych i jest realizacją obowiązku wynikającego z przepisu art. 41 pkt 4 ustawy o radcach prawnych z dn. 6 lipca 1982 r. (z późn. zmianami) i Uchwały Nr 30/B/VII/2008 KRRP z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych (z późn. zmianami).

Informacje o szkoleniu:
tel. 52/584 – 06 – 87

Serdecznie zapraszamy

Elżbieta Manicka
Przewodnicząca Komisji ds. Szkoleń

(czytaj więcej)

„Niebieski Parasol” to cykliczna, ogólnopolska akcja pro bono radców prawnych ogłaszana przez Krajową Radę Radców Prawnych.  W tym roku odbędzie się w dniach 22-27 września 2014 r.,
a honorowy patronat nad nią objął Prezydent RP Bronisław Komorowski.

Podczas akcji udzielane będą bezpłatne porady prawne dla wszystkich zainteresowanych osób i towarzyszyć jej będzie szeroka kampania informacyjna o zasięgu ogólnopolskim i lokalnym.

Wszyscy radcowie prawni i aplikanci radcowscy, zainteresowani czynnym włączeniem się do akcji proszeni są o kontakt z OIRP w Bydgoszczy na adres mailowy Izby : biuro@oirp.bydgoszcz.pl

W zgłoszeniach proszę wskazać dzień, godziny i miejscowość, gdzie możliwe będzie udzielanie przez Państwo porad.

Iwona Dorna

Rzecznik Prasowy  OIRP w Bydgoszczy

 

(czytaj więcej)

Serdecznie zapraszamy na warsztaty negocjacyjne nt. „Jak efektywnie używać Harwardzkiego Modelu Negocjacji”

Data i miejsce warsztatów: 26 września 2014 r., Okręgowa Izba Radców Prawnych w Bydgoszczy, ul. Gdańska 68/7

Prowadzący: Pan Maciej Bobrowicz - radca prawny, mediator gospodarczy, mediator sądowy, dwukrotny Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych (dwie kadencje w latach: 2007-2010 oraz 2010-2013). Specjalizuje się w prawie gospodarczym, negocjacjach i mediacjach gospodarczych

Ilość punktów szkoleniowych: 14

Więcej informacji oraz warunki zakwalifikowania się na warsztaty znajdą Państwo w informatorze.

W załącznikach znajduje się także deklaracja uczestnictwa.

Informator (format .PDF)

Deklaracja uczestnictwa (format .DOC)

(czytaj więcej)

Zawiadamiamy, że Minister Sprawiedliwości w trybie art. 361 ust. 9 ustawy z dnia 6 lipca o radcach prawnych (Dz.U. z 2014 poz. 637) w porozumieniu z Krajową Radą Radców PRawnych wyznaczył termin przeprowadzenia egzaminu radcowskiego na dni 11 - 13 marca 2015 r.
(czytaj więcej)Praca

Kancelaria Prawna w Bydgoszczy przyjmie na praktykę z perspektywą zatrudnienia, aplikanta I roku, tegorocznego absolwenta prawa lub studenta ostatniego roku prawa z doświadczeniem zawodowym w pracy w kancelarii. Kandydatów prosimy o przesłanie cv wraz z listem motywacyjnym i oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. O ochronie danych osobowych), na adres: bjm@o2.pl do dnia 29 lipca 2014 r.
(czytaj więcej)

Zobacz wszystkie


Radca prawny prowadzący kancelarię prawną w Poznaniu podejmie współpracę w zakresie zastępstwa substytucyjnego oraz obsługi prawnej lub innych zleconych czynności na terenie województwa wielkopolskiego.

Kontakt:

e-mail: maria.grochowska@lexislegal.pl

telefon: 507-511-588

(czytaj więcej)

Zobacz wszystkie